Rotaryclub Utrecht - West
Dinsdagavond 18.00
Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1
3732 HM De Bilt
Een delegatie van Utrecht-West bezocht de zusterclub in Bonn op 22/23 november 2013 waar wij onder meer werden getracteerd op een uitje de Drachenfels op, waar een neo-middeleeuws kasteel zojuist weer was opengesteld na een 20 jaar durende restauratie.
rothome111.jpg rotary111.jpg club111.jpg rotbestuur111.jpg projecten111.jpg leden111.jpg
Over Rotaryclub Utrecht-West
Hoewel wereldwijd Rotary niet groeit, kost het ons geen moeite het aantal leden op peil te houden en steeds te verjongen.
Rotary hanteert classificaties: per beroepsgroep hebben we één lid. In de praktijk gaan we hier soepel mee om. De persoon zelf staat bij ons voorop. Het classificatieprincipe is wel richtinggevend bij het voorstellen van nieuwe leden.
Voor het aanbrengen van nieuwe leden hanteren we een voorstel procedure, die een vertrouwelijk karakter heeft en het volgende inhoudt:
· Een kandidaat lid wordt) schriftelijk door twee leden (mentoren) voorgesteld aan de voorzitter van de
     classificatiecommissie, middels een beknopte beschrijving van leven en werk.
· Deze commissie bespreekt het voorstel en stelt het bestuur al dan niet voor om het kandidaatlid voor te
     dragen aan de clubleden.
· De voorzitter maakt dit op de clubbijeenkomst en via het weekbericht bekend aan de leden.
· Leden hebben de mogelijkheid binnen veertien dagen eventuele bezwaren bij de voorzitter kenbaar te
     maken.
· Bezwaren worden met de voorstellers besproken.
· Pas als alles akkoord is wordt de kandidaat uitgenodigd een drietal bijeenkomsten bij te wonen.
· Als de kandidaat na deze bijeenkomsten aangeeft zich bij de club te willen aansluiten wordt zij/hij op de
     eerstvolgende reguliere bijeenkomst geïnstalleerd.

Van belang is dat de betrokken clubleden bij deze procedure de grootse zorgvuldigheid in acht nemen en zich bewust zijn van het strikt vertrouwelijke karakter van het werven van nieuwe leden.
Nieuwe Leden